XV #Disainiöö rahvusvaheline konverents:
"Design For Need" / "Vajaduspõhine disain"

N, 17.09. 2020 / 9.30-15.00 / Põhjala tehas

Ajastul, mil potentsiaalselt planeeti risustav uus toode võiks jääda tegemata, tuleks disaineritel keskenduda eelkõige esemetele ja teenustele, mis aitavad lahendada mingit probleemi, kriisi; mis teeks meie elu ohutumaks, mugavamaks ja meeldivamaks. Toodetele, mis on funktsionaalsed ja teenustele, mis kaitsevad meie tervist ja aitavad hinnalist aega kokku hoida. Disaini seostatakse liiga palju ainult esteetika ja glamuuriga. Hea vorm ja ilu peaks kindlasti olema hästi funktsioneeriva ja nutika toote lahutamatud kaaslased. Aga eelkõige peaks toote disainimisel ja tootmisel lähtuma inimeste vajadusest või sotsiaalsest tellimusest.

Oleme kutsunud esinema Soome parima disaineri nominendi Ville Kokkoneni, tuntud Itaalia tööstusdisaineri ja ajakirjaniku Ubaldo Spina. Avaettekannet ootame USA disainerite liidu presidendilt David Kusumalt, kes tutvustab äsja NASAga läbiviidud Marsi projekti. Eestit esindab Maarja Mõtus, kellelt loodame kuulda, mis muutused toimuvad disainihariduse maastikul ning kui palju kriis on mõjutanud tudengite suhtumist. Konverentsi teine osa keskendubki disainiharidusele. Millist disainerit vajab uus, probleemiderohke aeg, kus Euroopa liigub kliimaneutraalse ringmajanduse suunas. Teie ette astuvad praktikud, teadlased ja õppejõud UAL-ist (UK), Polimist (Itaalia), Koldgingust (Taani) ja Eesti Kunstiakadeemiast. Need ülikoolid on tulnud kokku Erasmus projekti raames, et uuesti mõtestada ja parendada disainiharidus kliimamuutustest tingitud väljakutsete valguses. Reet Ausi juhtimsel viiakse läbi rahvusvaheliste osalejatega paneel Fashion Seeds, kus püütakse leida vastuseid, kuidas disainiharidus jätkusuutlikuks muuta.
@ Põhjala tehas, Marati 5, 11713, Tallinn
TASUTA!Vajalik eelregistreerimine:
https://bit.ly/2DZKEJX